Svatební motto je důležitou součástí každého svatebního oznámění. Zde naleznete svatební motta, která můžete využít na vaše svatební oznámení. Svatební motta jsou rozdělená do katalogů: HNĚDÝ, FIALOVÝ a BÍLÝ

 

Motto č. 1

Máš-li lásku, máš všechno.

                 John Lennon

Motto č. 2

Milovat a být milován

je největším štěstím na světě.

                 J. W. Goethe

Motto č. 3

… život nám napíše sám …

Motto č. 4

Ode dneška ne "Já",

ne "Ty", ale "My".

Motto č. 5

Ode všech těžkostí a bolů života

nás osvobozuje jediné slovo:

To slovo je Láska.

                     Sofokles

Motto č. 6

Jdi s tím, kdo Tě má rád.

                  V. Hugo

Motto č. 7

Společnou cestou chceme jít,

věřit, odpouštět a rádi se mít.

Motto č. 8

Není jiného léku na lásku

než více lásky.

                   Thorieu

Motto č. 9

Miluji život, protože mi dal Tebe.

Miluji Tebe, protože jsi můj život.

                    John Lennon

Motto č. 10

Láska, to je štěstí,

které si dáváme navzájem.

Motto č. 11

… budeme šťastni,

protože chceme být šťastni …

Motto č. 12

Láska je jako slza, vznikne v oku

a pronikne až do srdce.

 Motto č. 13

S Tebou chci jít až na konec světa …

Motto č. 14

Ať tvrdí, že moře ubývá,

že láska umírá, já nevěřím…

Motto č. 15

Věříme v budoucnost nás dvou,

proto jsme svoji, já Tvým a Ty mou.

Motto č. 16

Kouzlo štěstí nespočívá v bohatství,

ani v kráse, ale v harmonii dvou srdcí,

která patří k sobě.

 Motto č. 17

Končí již krásné a vznešené "Já",

začíná prosté, ale o to krásnější "My".

Motto č. 18

Zastav se, okamžiku,

jsi překrásný …

                 G. B. Shaw

Motto č. 19

Z ničeho se nedá dělat věda

ani z vědy ne,

natož pak ze života.

                   Jan Werich

Motto č. 20

Usměj se, lásko třeba slzami,

když jméno napsali jsme ke jménu,

my dnes to zlaté slunce nad námi

vzali jsme do dvou prstenů.

 Motto č. 21

Nejsou jen růže na světě,

přijde i vítr, bouře zlá,

však kráčet denním životem

je lehčí, když jsou dva.

Motto č. 22

Co krásnějšího může být,

než jeden pro druhého žít.

Co krásnějšího snad,

než jeden druhého mít rád.

Motto č. 23

Až tiché "ANO" ze rtů Ti splyne,

píseň svatební bude nám znít,

věř, že láska má Ti navždy zůstane

jen s Tebou chci stále žít.

 Motto č. 24

Dnes dávám Ti ruku svoji,

a prosím o tu Tvou,

spojíme naše životy

a půjdeme cestou společnou.

 Motto č. 25

Manželství je plné

starostí a trnů,

ale nese ovoce,

které se jinde nerodí.

                    Sainte – Beuve

Motto č. 26

Nekonečným přátelstvím

se začala naše láska,

a nekonečnou láskou

se končí naše přátelství.

 Motto č.27

Co nám může udělat stáří,

když jsme na ně dva?

                       Stendhal

 Motto č. 28

Celé umění manželství spočívá

ve způsobu jak se snášet s druhým.

Znamená to trpělivost,

Sebeovládání, shovívavost …

Znamená to odvahu, humor,

střízlivý rozum.

 Motto č. 29

Miluj mne málo.

Miluj mne dlouho.

Motto č. 30

Dobré i zlé co život dá nám

chci s Tebou snášet …

Motto č. 31

Cestičkou schůdnou i trnitou

životem půjdeme spolu,

láska nám bude oporou

v starostech, štěstí i bolu.

Motto č. 32

Hledali jsme štěstí

a našli jsme sebe.

                 John Lennon

Motto č. 33

Manželství je pokus

a každý pokus má svou cenu.

                     O. Wilde

Motto č. 34

Chytil jsem motýla – zahynul.

Utrhla jsem květinu – zvadla.

Poznal jsem, že všechno co je krásné

se mohu dotknout pouze srdcem.

                    John Lennon

Motto č. 35

Jako je korá připoután k molu,

jako je s ohněm spojen dým,

patříme k sobě, půjdeme spolu,

Ty jsi má láska, já to vím.

Motto č. 36

Jednou rukou nezatleskáš,

jedním křídlem nepoletíš …

 Motto č. 37

Je lehké říci mám Tě rád,

to dokáže i dítě.

Těžší je však vytrvat

a říci vážím si Tě.

Motto č. 38

V pšeničném zrnku vidět svět

a nebe v luční květině,

do dlaně vzít nekonečno

a věčnost prožít v hodině.

Motto č. 39

Teprve, když jsme nalezli lásku,

víme, o jsme v životě postrádali.

Motto č. 40

Milovat znamená stát se

pro druhého nepostradatelným …

 

Hnědý katalog

Motto č. 1

Nic ze sympatie, ale z lásky.

Nic na čas, ale na celý život.

Motto č. 2

Nemiluje ten, kdo nemiluje vždy.

                    Aristotelés

Motto č. 3

Hledali jsme štěstí a našli jsme sebe.

                   J. Lennon

Motto č. 4

Kdo miluje, má stále plné ruce práce.

                   Aischylos

Motto č. 5

Milovat znamená dívat se jedním směrem.

             1.de Saint-Exupéry

Motto č. 6

Zastav se, okamžiku, jsi nádherný …

                 J. W. Goethe

 

Motto č. 7

Láska nás svedla, láska nás spojí

v lásce a věrnosti budeme svoji.

Motto č. 8

Společnou cestou chceme jít,

odpouštět, věřit, rádi se mít.

Motto č. 9

Když zazní ano obou nás

a varhan tichá melodie,

sliby nám splynou v jeden hlas:

jsem Tvůj a Ty jsi navždy moje

na celý život, ne na čas.

Motto č. 10

Beru si Tě takového, jaký jsi

a takovou, jaká jsi.

Beru si Tě s Tvými požadavky,

s Tvými chybami

a s celým Tvým životním zákonem.

Jsi to, co jsi. A tak Tě miluji.

                        R. Rolland

Motto č. 11

Pouze život, který žijeme

pro druhého, stojí za to.

                  Einstein

 

Motto č. 12

Manželství je pokus

a každý pokus má svou cenu.

                 O. Wilde

 

Motto č. 13

Hněv se nepřekoná hněvem,

ale opravdovou láskou.

                      Buddha

Motto č. 14

Dobře žít, znamená nežít pro sebe.

               Rázus

Motto č. 15

Milovat a milován býti

je největší štěstí na světě.

                       Goethe

Motto č. 16

Jdi s tím, kdo tě má rád.

                         V. Hugo

Motto č. 17

Dávám Ti lásku z lásky, jen Tebe miluji,

nevezmu nikdy zpátky, co Ti dnes slibuji.

 

Motto č. 18

Oženit se znamená zdvojnásobit

svoje povinnosti a na polovinu

omezit svoje práva.

                Schopenhauer

Motto č. 19

Láska je štěstí, které si dáváme navzájem.

 

Motto č. 20

Miluji život, protože mi dal Tebe.

Miluji Tebe, protože Ty jsi můj život.

                            J. Lennon

Motto č. 21

Byli jsme dva a měli jen jedno srdce.

                            F. Villon

Motto č. 22

Milovat, znamená žít život toho,

koho miluješ.

                            Tolstoj

 

Motto č. 23

Když přísaha naše srdce spojí

a tichá píseň z chóru zaletí,

my navždy zůstaneme svoji,

ty moje a já tvůj, až do smrti.

                    Lope de Vega

Motto č. 24

Milovat znamená ve štěstí druhého

nacházet štěstí vlastní.

Motto č. 25

Poezie života je láska.

                       Čech

Motto č. 26

Největším štěstím je moci žít

pro to, pro co jsme ochotni zemřít.

Motto č. 27

Dáváme Ti lásku z lásky, jen Tebe miluji,

nevezmu nikdy zpátky, co Ti dnes slibuji.

 

Motto č. 28

Až tiché ano ze rtů Ti splyne,

píseň svatební nám bude znít,

věř, že láska má Ti navždy zůstane,

jen s Tebou chci stále žít.

Motto č. 29

Velkým přátelstvím začala naše láska,

velkou láskou končí naše přátelství.

Motto č. 30

…a motto, ať nám napíše sám život…

 

Motto č. 31

Kdyby neexistovali optimisté,

neexistoval by stav manželský.

Motto č. 32

…budeme šťastni, protože chceme být šťastni…

Motto č. 33

Ode dneška ne já, ne Ty – ale My.

Motto č. 34

Dnes dávám Ti ruku svou a prosím o tu Tvou,

spojíme naše životy a půjdeme cestou společnou.

Motto č. 35

Do prstýnků našich vrytý bude den,

kdy společným ano náš sňatek bude uzavřen.

Motto č. 36

Z ničeho se nedá dělat věda,

ani z vědy ne, natož pak ze života.

                            J. Werich

Motto č. 37

Jsi to, co jsi a tak Tě i miluji.

                            R. Rolland

Motto č. 38

Láska je jako slza, vznikne v oku

a pronikne až do srdce.

Motto č. 39

Pohádka končí, život začíná …

 
 

Fialový katalog

Motto č. 1

Neberu si někoho,

a kým můžu žít,

ale toho,

bez koho žít nedokážu.

Motto č. 2

Milovat neznamená jen mít rád,

milovat je věřit a pravdu znát,

milovat je odpustit

a znovu podat ruce,

milovat je rozdělit duši i srdce.

Motto č. 3

Beru si Tě takového, jaký jsi

a takovou, jaká jsi.

Beru si Tě s Tvými požadavky,

s Tvými chybami

a s celým Tvým životním zákonem.

Jsi to, co jsi. A tak Tě i miluji.

Motto č. 4

… a všechno začalo tím,

že jsi jednoho dne

vzal moje ruce do svých …

Motto č. 5

Společně si můžeme

dát všechno…

Motto č. 6

Nejsou jen růže na světě,

přijde i vítr, bouře zlá,

však kráčet denním životem

je lehčí, když jsou dva.

 

Motto č. 7

Věříme v budoucnost

nás dvou,

proto jsme svoji,

já Tvým a Ty mou. 

Motto č. 8

Milovat znamená

ve štěstí druhého

nacházet štěstí vlastní.

 

Motto č. 9

Kouzlo štěstí nespočívá

v bohatství ani v kráse,

ale v harmonii dvou srdcí,

která patří k sobě.

 

Motto č. 10

Společnou cestou chceme jít,

věřit, odpouštět a rádi se mít.

Motto č. 11

Milovat znamená

neustále bojovat

s tisíci překážkami

v sobě samém i kolem sebe.

Motto č. 12

Miluji život,

protože mi dal Tebe.

Miluji Tebe,

protože jsi můj život.

Motto č. 13

Mnoho zmůže síla duše,

mnoho víra,

více naděje,

ale vše zmůže láska.

Motto č. 14

Dávám Ti lásku z lásky,

jen Tebe miluji,

nevezmu nikdy zpátky,

co Ti dnes slibuji.

Motto č. 15

Jsi mou nadějí i touhou,

mou láskou i silou,

jsi mi vším.

Tento den, celý život.

Motto č. 16

Už se nemusíte více ptát,

kdy se budeme

konečně brát …

Motto č. 17

Láska je krásný dar,

však krásnější je věrnost,

láska bez věrnosti

je pouhá malichernost.

Motto č. 18

Láska to není jenom brát,

ale i dávat.

To není jenom vodit se za ruku,

ale především umět podat tu ruku

jeden druhému v té pravé chvíli.

Motto č. 19

Láska je krásná …

Motto č. 20

Pro celý svět

nemusíš znamenat nic,

ale pro mne

znamenáš celý svět.

Motto č. 21

Končí již krásné

a vznešené „Já"

začíná prosté,

ale o to krásnější „My".

 

Motto č. 22

Nazvi mě láskou,

Já láska Tvoje budu.

Říkej mi štěstí,

Tobě jen já chci ho dát.

Vždy tím vším Ti budu,

Co Ty mi sám chceš dát.

Motto č. 23

Šťastné manželství je to nejlepší,

co může život nabídnout.

Buduje se celé roky

a spojuje chvílemi něhy

stejně jako okamžiky

neporozumění.

 

Motto č. 24

Ode dneška ne já,

ne Ty – ale my …

 

Motto č. 25

Máme se rádi,

tak se prostě berem.

Motto č. 26

Cítíš-li touhu milovat

na celý život,

Řekni „ano".

Motto č. 27

Milovat vady

je větší láska

než milovat dokonalost.

 

Motto č. 28

Kdo je v lásce moudrý,

miluje co nejvíc

a mluví co nejmíň.

 

Motto č. 29

Kdo miluje, není už sám …
     

 

 Bílý katalog

Motto č. 1

Láska nás svedla, láska nás spojí

V lásce a věrnosti budeme svoji.

Motto č. 2

Společnou cestou chceme jít,

odpouštět, věřit, rádi se mít.

Motto č. 3

Beru si Tě takového, jaký jsi

a takovou, jaká jsi.

Beru si Tě s Tvými požadavky,

s Tvými chybami

a s celým Tvým životním zákonem.

Jsi to, co jsi. A tak Tě miluji.

                            R. Rolland

Motto č. 4

Pouze život,

který žijeme pro druhého,

stojí za to.

Motto č. 5

Manželství je pokus

a každý pokus má svou cenu.

                            O. Wilde

Motto č. 6

Usměj se lásko třeba slzami,

když jméno vepsali jsme ke jménu,

my dnes to zlaté slunce nad námi

vzali jsme do dvou našich prstenů.

                            F. Branislav

Motto č. 7

Je něco krásnějšího než láska,

která nám srdce spoutala

a slovo, které vyslovil jsi,

abych Tvojí zůstala.

Motto č. 8

Láska je krásná plná citu a něžnosti

a přece má plno těžkostí,

je zkouškou života a věrnosti.

Motto č. 9

Milovat a milován býti

Je největší štěstí na světě.

                            Goethe

Motto č. 10

Jsi s tím, kdo Tě má rád.

                            V. Hugo

Motto č. 11

Dávám Ti lásku z lásky,

jen Tebe miluji,

nevezmu nikdy zpátky,

co Ti dnes slibuji.

Motto č. 12

Milovat neznamená jen mít rád,

milovat je věřit a pravdu znát,

milovat je odpustit

a znovu podat ruce,

milovat je rozdělit duši i srdce …

Motto č. 13

Miluji život, protože mi dal Tebe.

Miluji Tebe, protože Ty jsi můj život.

                            J. Lennon

Motto č. 14

Láska je štěstí,

které si dáváme navzájem.

Motto č. 15

Je třeba být si trochu podobní,

abychom si rozuměli,

ale být trochu rozdílní,

abychom se milovali.

Motto č. 16

Vybral jsem si,

není již mým cílem hledat,

co by se mi líbilo,

nýbrž líbit se tomu,

koho jsem si vybral.

Motto č. 17

Kdybychom čekali na setkání s ideálem,

strávili bychom celý život v čekání.

Motto č. 18

Milovat, znamená žít život toho,

koho miluješ.

                                Tolstoj

Motto č. 19

Milovat znamená

ve štěstí druhého

nacházet štěstí vlastní.

Motto č. 20

Lépe je být smutný s láskou,

než veselý bez ní.

                            Goethe

Motto č. 21

Největší štěstí je,

když člověk ví, proč je šťasten.

                            Dostojevskij

Motto č. 22

Hledali jsme štěstí

a našli jsme sebe.

                            J. Lennon

Motto č. 23

Láska není jenom brát, ale i dávat.

To není jenom vodit se za ruku,

ale především umět podat tu ruku

jeden druhému v pravou chvíli.

Motto č. 24

Až tiché ANO ze rtů Ti splyne,

píseň svatební nám bude znít,

věř, že láska má Ti navždy zůstane,

jen s Tebou chci stále žít.

Motto č. 25

Velkým přátelstvím začala

naše láska,

velkou láskou

končí naše přátelství.

Motto č. 26

… a motto,

ať nám napíše sám život …

Motto č. 27

Ne iluze. Ne sny.

Protože život je těžký,

proto Tě chci.

Může-li něco hezčí být,

než Tebe milovat a s Tebou žít.

Motto č. 28

Život je plný krás pro toho,

kdo je hledat umí.

Život je plný štěstí pro dva,

kteří si porozumí.

Motto č. 29

Je lehké říci „Mám Tě rád".

To dokáže i dítě.

Těžší však je vytrvat

a říci „Vážím si Tě".

Motto č. 30

Osud nám štěstí dal

a my se budem brát,

děkujeme všem přátelům,

kteří nám budou blahopřát.

Motto č. 31

Kdyby neexistovali optimisté,

neexistoval by stav manželský.

Motto č. 32

… budeme šťastni,

protože chceme být šťastni…

Motto č. 33

…láska je jako dobrá píseň

a píseň složit těžké je…

                            Ščipačov

Motto č. 34

Ode dneška ne Já, ne Ty

 - ale My.

Motto č. 35

Dnes dávám Ti ruku svou

a prosím o tu Tvou,

spojíme naše životy

a půjdeme cestou společnou.

Motto č. 36

Dobré i zlé, co život dá nám,

chci s tebou snášet…

Motto č. 37

Není jiného léku na lásku,

než více lásky.

                            Thorieu

Motto č. 38

Už se na nás nehněvejte,

že jste při tom nebyli,

když jsme se my

s mojí milou ženili.

                      F. Šrámek

Motto č. 39

Kouzlo štěstí nespočívá

v bohatství ani v kráse,

ale v harmonii dvou srdcí,

která patří k sobě.

Motto č. 40

Do prstýnků našich

vrytý bude den,

kdy společným „ANO"

náš sňatek bude uzavřen.

Motto č. 41

Z ničeho se nedá dělat věda,

ani z vědy ne,

natož pak ze života.

                  J. Werich

Motto č. 42

Abys byl milován, miluj!

Motto č. 43

Já osud svůj dnes

do rukou Tvých svěřuji Ti.

                            J. Seifert

Motto č. 44

Máme se rádi,

tak se prostě berem.

Motto č. 45

Ne pro sny, ale pro život Tě chci.

Motto č. 46

Srdce zná důvody,

o nichž rozum nic neví.

Motto č. 47

Zastav se okamžiku,

jsi překrásný…

                            G. B. Shaw

Motto č. 48

Máš-li lásku, máš všechno…

                            J. Lennon

Motto č. 49

Láska je přání dávat,

nikoli dostávat.

Motto č. 50

Jsme takoví, jací jsme…

Motto č. 51

Milovat, znamená být schopen

obětovat se pro druhého.

                            M. Quoist

Motto č. 52

Konec snění, začíná život…

                            J. W. Goethe

Motto č. 53

Milovat znamená

stát se pro druhého nepostradatelným.

Motto č. 54

Milovat znamená

stát se pro druhého nepostradatelným.

Motto č. 55

Končí již krásné a vznešené „Já",

začíná prosté, ale o to krásnější „My".

Motto č. 56

Milovat je krásné, umění je žít.

Motto č. 57

Co krásnějšího může být,

než jeden pro druhého žít.

Co krásnějšího snad,

než jeden druhého mít rád.

Motto č. 58

Věříme v budoucnost nás dvou,

proto jsme svoji,

já Tvým a Ty mou.

Motto č. 59

Nic ze sympatie, ale z lásky.

Nic na čas, ale na celý život.

Motto č. 60

Láska je krásný dar,

však krásnější je věrnost,

láska bez věrnosti

je pouhá malichernost.

Motto č. 61

Když dvě srdce to táhne k sobě

a jejich tlukot dostal spád,

Ty rozumíš mi, já zas Tobě,

když náš ráda, mám Tě rád.

Motto č. 62

Nejsou jen růže na světě,

přijde i vítr, bouře zlá,

však kráčet denním životem

je lehčí, když jsou dva.

Motto č. 63

Před manželstvím se domníváme,

že milujeme,

v manželství se to teprve učíme.

Motto č. 64

Manželství je plné starostí a trnů,

ale nese ovoce,

které se jinde nerodí.

Motto č. 65

Změna nás zamíchává do života.

Motto č. 66

Kam půjdeš Ty, půjdu i já…

Motto č. 67

Bohatý cit

je chudý na slova,

nemá se krášlit,

sám je krásný dost.

Motto č. 68

Láska je jako prsten

a prsten nemá konce.

Motto č. 69

Cítíš-li touhu milovat celý život

-      řekni ANO.

                    J. Lennon

     

Novinky

Momentálně nenabízíme žádné novinky

Slevy

Aktuálně nejsou žádné slevy