Zde naleznete svatební texty, která můžete využít na vaše svatební oznámení. Svatební texty jsou rozdělená do katalogů: HNĚDÝ, FIALOVÝ a BÍLÝ

 

Text č. 1

oznamuji, že budou oddaní dne ... v ... hod. ... kde

Text č. 2

dovolují si Vám oznámit, že budou oddáni dne ... v ... hod. ... kde

Text č. 3

oznamují, že se poprvé podepíší společným jménem dne ... v ... hod. ... kde

Text č. 4

dovolují si oznámit všem svým přátelům a známým, že budou oddáni dne ... v ... hod. ... kde


Text č. 5

... si dovolují oznámit, že jejich společné ANO zazní dne ... v ... hod. ... kde

Text č. 6

vykročí na společnou cestu životem dne ... v ... hod. ... kde

Text č. 7

dovolují si oznámit, že si dne ... řeknou své "ANO". Stane se  tak ... kde ... hod.

Text č. 8

chtějí všem na vědomí dát, že se z lásky budou brát dne ... v ... hod. ... kde

Text č. 9

oznamují, že dne ... v ... hod jim budou znít svatební zvony ... kde

Text č. 10

dovolují si oznámit, že dne ... v ... hod. stanou na svatebním koberci ... kde

Text č. 11

dovolujeme si Vám oznámit, že dne ... v ... hod. ... kde ... vstoupíme do svazku manželského

Text č. 12

nedbaje rad starších a zkušenějších, dovolují si oznámit, že dne ... v ... kde ... ztratí svou svobodu a všechny výhody z ní plynoucí

Text č. 13

slůvko "ANO" vyslovíme, prstýnky si vyměníme a vše polibkem zpečetíme dne ... v ... kde

Text č. 14

jejich sňatku bude požehnáno dne ... v ... kde

Text č. 15

společnou cestou jít, v lásce svůj život žít, splnit si krásný sen to vše v tento den ... v ... kde

Text č. 16

oznamují všemu světu jednu prostou krásnou větu: "Budeme se brát" dne ... v ... kde

Text č. 17

by rádi dali ve známost, že spojí své ruce ... kde, dne ... v ...

Text č. 18

dovolují si oznámit, že dne ... v ... bude jejich dnem svatebním ... kde

Text č. 19

se rozhodli spojit své osudy posvátným poutem manželským dne ... v ... kde

 

 

Hnědý katalog

Text č. 1

si dovolují oznámit,

že budou oddáni

dne ... v ... hodin

na ...

Text č. 2

oznamují všemu světu jednu prostou

krásnou větu: „Budeme se brát"

dne ... v ... hodin

na ...

Text č. 3

si dovolují oznámit, že

na společnou cestu životem vykročí

dne ... v ... hodin

na ...

Text č. 4

Příbuzným a známým svým,

tajemství své prozradím, že

dne ... v ... hodin

bude naším dnem svatebním

na ...

Text č. 5

oznamují, že si prstýnky zlaté

a první polibek manželský vymění

dne ... v ... hodin

na ...

Text č. 6

Oznamují, že neřídíce se radami

zkušenějších přátel stanou

dne ... v ... hodin

na ...

kde ztratí svou svobodu

a všechny výhody z ní plynoucí.

Text č. 7

odhodláni ke všemu řeknou

pravděpodobně „Ano"

dne ... v ... hodin

na ...

Text č. 8

oznamují, že

svoji dosavadní činnost zlegalizují

dne ... v ... hodin

na ...

Text č. 9

oznamují, že jim končí vznešené „Já"

a začíná prosté, ale o to krásnější „My"

dne ... v ... hodin

na ...

Text č. 10

oznamují, že volnost svou

za manželské pouto vymění

dne ... v ... hodin

na ...

Text č. 11

oznamují všem svým

přátelům a známým,

že dne ... v ... hodin

nám zazní svatební zvony

na ...

Text č. 12

chtějí všem na vědomí dát,

že se z lásky budou brát,

dne ... v ... hodin

na ...

Text č. 13

společnou cestou jít,

v lásce svůj život žít,

splnit si krásný sen, to vše v tento

den ... v ... hodin

na ...

Text č. 14

se rozhodli spojit své osudy

posvátným poutem manželským,

dne ... v ... hodin

na ...

Text č. 15

Oznamují, že budou oddáni

dne ... v ... hodin

na ...

Text č. 16

přízni své a známým svým,

tajemství své prozradím, že

dne ... v ... hodin

bude naším dnem svatebním

na ...

Text č. 17

oznamují, že

svoji dosavadní činnost zlegalizují

dne ... v ... hodin

na ...

Text č. 18

oznamují, že

dne ... v ... hodin

na ...

jim končí prosté „Já"

a začíná krásné „My".

Text č. 19

Slůvko ano vyslovíme,

prstýnky si vyměníme

a vše polibkem potvrdíme

dne ... v ... hodin

na ...

Text č. 20

S radostí Vám oznamují,

že spojí své ruce

dne ... v ... hodin

na ...

Text č. 21

Oznamují, že neřídíce se radami

zkušenějších přátel stanou

dne ... v ... hodin

na svatebním koberci obřadní síně

na ...

Odhodláni ke všemu řeknou

pravděpodobně „ano".

Text č. 22

oznamujeme, že přes všechny

dobře míněné rady

bude ... naším dnem svatebním.

Sňatek uzavřeme v ... hodin

na ...

Text č. 23

Dáváme na vědomí

všem svým přátelům a známým,

že nám dne ... v ...  hodin

budou znít svatební zvony

na ...

Text č. 24

Rozhoupej zvony nad námi,

řekni všem, co nemohou spát,

že my dva ... a ...

se budeme dne ... v ... hodin

na ... brát.

Text č. 25

Spojí své životní cesty

v cestu společnou

dne ... v ... hodin

na ...

Text č. 26

by rádi dali ve známost,

že spojí své ruce

na ...

dne ... v ... hodin.

Text č. 27

uzavřou manželství

dne ... v ... hodin

na ...

Text č. 28

oznamují,

že neuposlechli rad zkušených

a dne ... v ... hodin

na ...

vymění růžovou svobodu

za zlatá pouta manželství.

Text č. 29

se dne ... v ... hodin

stanou manžely.

Svatební obřad se uskuteční

na ...

Text č. 30

... a bude nejlépe,

když všem řekneme,

... a co? no, že se vezmeme

... a kdy?

dne ... v ... hodin

na ...

Text č. 31

Mají čest vám oznámit,

že dne ... v ... hodin

vstoupili do stavu manželského.

Text č. 32

Máme pro vás překvapení,

bude velká sláva,

... se v ... žení,

... se vdává.

dne ... v ... hodin

na ...

Text č. 33

Svobodu jsme již vyzkoušeli,

manželství ještě neznáme,

sňatek uzavřít hodláme.

Dne ... v ... hodin

na ...

Text č. 34

oznamují,

že dne ... v ...hodin

si slíbí lásku, úctu a věrnost

na ...

Text č. 35

Vystartují stejným směrem

a se stejným příjmením

na společnou cestu životem

dne ... v ... hodin

na ...

 

Fialový katalog

Text č. 1

Dovolují si oznámit,

že budou

dne …… ve …… hodin

na zámku v Rájci.

Text č. 2

Dovolují si oznámit,

že na společnou cestu životem

vykročí dne ……

ve …… hodin z radnice v Kuřimi.

Text č. 3

Slůvko „ano" vyslovíme,

prstýnky si vyměníme

a vše polibkem zpečetíme

dne …… v …… hodin

na ……

Text č. 4

S radostí a láskou v srdci oznamují,

že dne ……

v …… na radnici v Blansku

vstoupí do stavu manželského.

Text č. 5

Chceme dál společně žít,

milovat se a ctít

a své ANO si říct

dne …… ve …… hodin

na Městském úřadě v Mostě.

Text č. 6

Už se nemusíte více ptát,

kdy se budeme konečně brát

a přijďte se podívat,

jak si vyměníme

první manželský polibek

dne …… ve …… hodin

na zámku Hluboká.

Text č. 7

Chtějí všem na vědomí dát,

že se z lásky budou brát

dne …… v …… hodin

na Městském úřadě

v Jindřichově Hradci.

Text č. 8

Oznamují všemu světu

Jednu prostou krásnou větu

„Budeme se brát"

dne …… v …… hodin

na zámku Hrubá Skála.

Text č. 9

Máme se rádi,

tak se prostě bereme

dne …… v …… hodin

na zámku Červená Lhota.

Text č. 10

Dovolují si oznámit,

že řeknou své „ANO"

na radnici v Hradci Králové

dne …… v …… hodin.

Text č. 11

Od ……

už spolu nechodíme,

tento den se z lásky bereme.

své ANO si řekneme v …… hodin

na zámku Hluboká.

Text č. 12

Oznamují, že ……

bude jejich dnem svatebním.

Oddáni budou ve …… hodin

na Staroměstské radnici v Praze.

Text č. 13

Svou lásku zpečetíme

slibem manželským

dne ……

ve ……. hodin

v Rytířském sále

hradu Bouzov.

Text č. 14

Oznamují všemu světu

jednu prostou krásnou větu

„Budeme se brát".

Své ANO si řekneme

dne …… v …… hodin

na zámku Hrubá Skála.

Text č. 15

Oznamujeme,

že dne ……

v …… hodin

pro nás končí prosté „Já"

a začíná krásné „My".

Text č. 16

Oznamují,

že budou oddáni

…..

Svatební obřad se koná

ve …… hodin

na radnici v Telči.

Text č. 17

oznamují,

že budou oddáni

……. v …… hodin

na radnici v Blansku.

Text č. 18

Uzavřou manželství

……

Své „ano" si řeknou v …… hodin

v chrámu sv. Kateřiny v Zubří.

Text č. 19

Oznamují, že si prstýnky zlaté

a první polibek manželský

vymění dne ……

v …… hodin v chrámu Páně

sv. Stanislava v Kunštátě.

Text č. 20

Oznamují, že stav svobodný

za manželský vymění

dne …… v ……

v obřadní síni na zámku Kozel.

Text č. 21

Oznamujeme Vám,

že žít chceme spolu,

ať jde život nahoru a nebo třeba dolů.

A to vše bude mít svůj začátek

na radnici v Jindřichově Hradci

dne …… ve …… hodin.

Text č. 22

Společnou cestou jít,

v lásce svůj život žít,

splnit si krásný sen,

to vše v tento den

…… v …… hodin

na radnici v Prostějově.

Text č. 23

Oznamujeme, že přes všechny

dobře míněné rady

bude ……

naším dnem svatebním.

Sňatek uzavřeme v …… hodin

v kostele sv. Anny v Mokré.

Text č. 24

Sobota …….

je jen všední den,

který však splní náš společný sen,

ve ….. hodin držte chvíli pěsti

a přejte nám dvěma

aspoň kousek štěstí,

neboť naše ANO zazní právě

na zámku v Bečově.

 

Neberu si někoho,

a kým můžu žít,

ale toho,

bez koho žít nedokážu.

Bílý katalog

Text č. 1

budou oddáni dne

..... v .....hodin

na olomoucké radnici

Text č. 2

oznamují, že společným jménem

pro život se spojí

dne ……… ve …… hodin

na Městském úřadě v Kolíně

Text č. 3

dovolují si oznámit,

že na společnou cestu životem

vykročí dne ……

z obřadní síně berounské radnice

Text č. 4

spojí své životní cesty

v cestu společnou

dne …… ve  …… hodin

na zámku Horšovský Týn

Text č. 5

oznamují všem svým přátelům,

že …… v …… hodin

v obřadní síni křivoklátského hradu

podepíší smlouvu o neútočení

a vzájemné pomoci

Text č. 6

I přes domluvy a rady starších

se rozhodli dne ….

v obřadní síni radnice v Břeclavi

vyměnit výhody stavu svobodného

za radosti života manželského

Text č. 7

dáváme na vědomí všem

svým přátelům a známým,

že nám dne …… v …… hodin

budou znít svatební zvony

v kostele sv.  Tomáše v Praze   

Text č. 8

… a bude nejlépe,

když všem řekneme,

… a co? no, že se vezmeme …

a kdy?

v sobotu …… v …… hodin

v obřadní síni hradu Karlštejn.

Text č. 9

oznamují, že neřídíce se radami

zkušenějších přátel

stanou dne …… v …… hodin

na svatebním koberci obřadní síně

rychnovské radnice.

Odhodlání ke všemu řeknou

pravděpodobně „ ANO“

Text č. 10

sobota ……

je jen všední den,

který však splní náš společný sen,

v …… držte chvíli pěsti

a přejte nám dvěma

aspoň kousek štěstí,

neboť naše ANO zazní právě

na ……

Text č. 11

uzavřou manželství

dne …… v …… hodin

na ……

Text č. 12

oznamují, že volnost svou

za manželské pouto vymění

dne …… v ……

na ……

Text č. 13

oznamují svůj sňatek,

který se koná dne ……

ve …… hodin

na ……

Text č. 14

se ……

stanou manžely.

Svatební obřad se uskuteční

v …… hodin na ……

Text č. 15

slůvko ano vyslovíme,

prstýnky si vyměníme

a vše polibkem potvrdíme

dne …… ve …… hodin

na frýdlantské radnici

Text č. 16

oznamují všemu svět

jednu prostou krásnou větu

„ Budeme se brát“

…… v …… hodin

na radnici v ……

Text č. 17

mají čest Vám oznámit,

že dne ……

vstoupili do svazku manželského 

Text č. 18

oznamují,

že svoji dosavadní činnost zlegalizují

dne …… v …… hodin

na ……

Text č. 19

s radostí Vám oznamují,

že spojí své ruce

dne …… v …… hodin

v ……

Text č. 20

by rádi dali ve známost

že spojí své ruce

dne …… v …… hodin

v kostele sv. Prokopa v Praze

Text č. 21

Přízni své a známým svým,

tajemství své prozradím,

že …… v …… hodin

bude našim dnem svatebním

na ……

Text č. 22

oznamují svůj úmysl

vstoupit do stavu manželského.

Toto rozhodnutí bude potvrzeno

na radnici c Karlových Varech

dne …… ve …… hodin

Text č. 23

oznamuji den své svatby

…… v …… hodin

na ……

Text č. 24

Dovolují si oznámit,

že řeknou své „ANO"

dne …… v …… hodin

v obřadní síni krnovské radnice

Text č. 25

Chtějí všem na vědomí dát,

že se z lásky budou brát

Dne …… v …… hodin

V kostele ……

Text č. 26

oznamujeme

všem svým přátelům a známým,

že nám budou znít svatební zvony

dne ……. v ….. hodin

v kostele ……

Text č. 27

oznamují,

že neuposlechli rad zkušených

a …… ve ….. hodin

na zámku Lešná

vymění růžovou svobodu

za zlatá pouta manželství

Text č. 28

oznamují, že budou oddáni

dne …… v …… hodin

na náchodské radnici

Text č. 29

oznamují, že dne ……

stanou na svatebním koberci

trutnovské radnice.

Sňatek uzavřou v … hodin

Text č. 30

dovolujeme si Vám oznámit,

že v kapli zámku Kozel

dne ……

bude našemu rozhodnutí požehnáno

Text č. 31

dovolují si oznámit,

že budou oddáni

dne …… v …… hodin

na radnici v Kadani

Text č. 32

oznamují, že si prstýnky zlaté

a první polibek manželský vymění

dne …… ve …… hodin

v kostele sv. Máří Magdaleny

v Karlových Varech

Text č. 33

oznamují,

že dne …… v …… hodin

v obřadní síni v Nejdku

jim končí prosté „Já"

a začíná krásné „My"

     

Novinky

Momentálně nenabízíme žádné novinky

Slevy

Aktuálně nejsou žádné slevy